Cours 2023-2024

Bijzondere vraagstukken Staats en Bestuursrecht [DROIB334]

  • 3 crédits
  • 30h
  • 2e quadrimestre
Langue d'enseignement: Néerlandais / Nederlands
Enseignant: Vuye Hendrik

Acquis d'apprentissage

De klemtoon ligt op de zelfwerkzaamheid van de student.

Objectifs

Studenten stimuleren om kritisch na te denken over thema's van staats- en bestuursecht en hun mening hieromtrent te uiten in het Nederlands.

Contenu

- Inleidende les

- elke student stelt een thema voor naar keuze (in het Nederlands). De laatste jaren kwamen onder meer volgende thema's aan bod: monarchie, Senaat, vrijheid van meningsuiting, cordon sanitaire, persvrijheid, migratie, kiesstelsel, politieke situatie in de VS, Brexit

- na de voorstelling van het thema volgt een debat (in het Nederlands) waar alle studenten aan deelnemen.

 

Disciplines

Libertés et droits de l'homme
Droit public

Pré-requis

Droit constitutionnel [DROIB102]

Méthodes d'enseignement

Debatklas (voertaal: Nederlands).

Een behoorlijke kennis van de Nederlandse taal is vereist.

Mode d'évaluation

Permanente evaluatie op basis van volgende elementen:

- het thema voorgesteld door de student.

- deelname aan het debat (aanwezigheid en actieve deelname zijn dus belangrijk).

 

Langue d'enseignement

Néerlandais / Nederlands

Lieu de l'activité

NAMUR

Faculté organisatrice

Faculté de droit
Rue de Bruxelles, 61
5000 NAMUR

Cycle

Etudes de 1er cycle